برچسب خورده: پرتاب وزنه

حدود پنج ماه و 10 روز از سرپرستی محمد رضا کاظمی آشتیانی در فدراسیون دوومیدانی نگذشته است که ورزشکاران دوومیدانی کار کشورمان ضمن کسب چهار سهمیه B المپیک، حداقل هشت بار رکوردهای ملی کشورمان …