برچسب خورده: پرتاب وزنه

تیم دوومیدانی معلولین اصفهان صبح امروز (چهارشنبه )ایران را به مقصد جمهوری چک ترک کرد تا از فردا با نمایندگان سایر کشورها به رقابت به پردازند. نمایندگان کشورمان در سه ماده پرتاب دیسک، پرتاب …

حدود پنج ماه و 10 روز از سرپرستی محمد رضا کاظمی آشتیانی در فدراسیون دوومیدانی نگذشته است که ورزشکاران دوومیدانی کار کشورمان ضمن کسب چهار سهمیه B المپیک، حداقل هشت بار رکوردهای ملی کشورمان …