SPONSORS

رکوردهای ورودی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا مشخص شد

جلسه کمیته فنی فدراسیون دوومیدانی روز دوشنبه (16 دی ماه) در محل فدراسیون برگزار شد که طی آن رکوردهای ورودی مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا مشخص شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، …