کمبود امکانات، زمان نامناسب و هیئت بدون رئیس

  استان خراسان رضوی در ورزش دوومیدانی که یکی  از رشته های مدال آور محسوب می شود، دارای استعداد و قهرمانان خوبی است.  اما متأسفانه هیئت دوومیدانی استان مدت ۶ماه است که بدون رئیس اداره می شود و ورزشکاران …